Kosten

Kosten


Kosten

Wat doen wij

Met wie werken wij

Met wie   werken wij

Organisatie

Organisatie


Stichting Bewindvoering Regio Utrecht - afgekort SBRU - is opgericht om beschermingsbewind te voeren voor cliënten  in de psychiatrische doelgroep die zelf niet in  staat zijn om  hun financiële belangen  te behartigen.

Beschermingsbewind is een juridische maatregel die op verzoek wordt ingesteld als cliënten (tijdelijk) niet in staat zijn om hun vermogensrechtelijke belangen te behartigen.

De kantonrechter benoemt via een beschikking de stichting als bewindvoerder.

.

Klachten

Klachten


Kosten Aanmelden

Aanmelden


Contact

Contact

Stichting Bewindvoering Regio Utrecht

Hoe werken

wij
Hoe werken wij

FormulierenFormulieren