Met wie werken wij

Stichting Bewindvoering Regio Utrecht

Wat doen wijHoe werken wij
Met wie werken wij

Klachten


Kosten

Kosten

Aanmelden


FormulierenOrganisatie


Contact

Start

StartpaginaMet wie werken wij Hoe werken wij Contact Klachten Aanmelden Wat doen wij Start

Als u zich wilt aanmelden bij onze stichting dan hebben wij een aantal gegevens van u nodig:


  

De rechtbank vindt het wenselijk dat u aan belanghebbenden bij uw verzoek (de gezins- of familieleden van betrokkene die u eerder op het aanmeldingsformulier moet vermelden) zoveel mogelijk tevoren al vraagt om een akkoordverklaring te tekenen. Als er geen contact is met familie en/of dit niet gewenst is dan dient dit duidelijk aangegeven te worden op het aanmeldingsformulier of in een begeleidend schrijven.


Wij geven er de voorkeur aan de aanmelding te laten verlopen via de begeleiding.


Let op! De verzoeker is de cliënt zelf, tenzij hij/zij niet kan tekenen.


Bij ontvangst van de stukken nemen wij zo snel mogelijk contact op voor een intakegesprek. In dat gesprek proberen wij te bepalen of bewindvoering de meest geschikte maatregel is. Na dit gesprek sturen wij de stukken door naar de rechtbank. Als volgens de rechtbank de aanmelding compleet is, zullen zij een zitting plannen en worden de cliënt en SBRU uitgenodigd op de rechtbank. De rechter bepaalt uiteindelijk of het beschermingsbewind noodzakelijk is. De griffiekosten bedragen op dit moment € 79. Hiervoor geldt, als er sprake is van een minimuminkomen, dat er bijzondere bijstand kan worden aangevraagd bij de gemeente. Als het bewind wordt uitgesproken, zullen wij dit als bewindvoerder aanvragen voor de cliënt.


Bent u een relatie, wilt u iemand aanmelden of heeft u een algemene vraag? Dan kunt u contact opnemen met 030-3039 836 (op werkdagen van 9:00 en 12:00 en van 13:00 tot 17:00 uur)


De aanmeldingsformulieren kunt u opsturen naar aanmelden@sbru.nl of naar ons postadres, zie contact pagina.

Aanmelden

Aanmelden