Met wie werken wij

Stichting Bewindvoering Regio Utrecht

Wat doen wijHoe werken wij
Met wie werken wij

Klachten


Kosten

Kosten

Aanmelden


FormulierenOrganisatie


Contact

Start

StartpaginaMet wie werken wij Hoe werken wij Contact Klachten Aanmelden Wat doen wij Start

Na ontvangst van de aanmelding, nemen wij contact op met de cliënt en de begeleider voor het plannen van een intakegesprek. Indien spoed vereist is, is het ook mogelijk telefonisch een intakegesprek aan te vragen.


Tijdens het intakegesprek proberen wij te beoordelen of beschermingsbewind de meest geschikte maatregel is. Wij leggen uit wat beschermingsbewind inhoudt en welke voorwaarden er aan het bewind verbonden zijn.


Na dit gesprek verzamelen wij de benodigde stukken voor de aanmelding (zie pagina aanmelden) en sturen wij deze door naar de rechtbank. De rechtbank organiseert een zitting waarbij alle belanghebbenden worden uitgenodigd op de rechtbank. De rechter bepaalt of het beschermingsbewind noodzakelijk is en stelt het bewind in. De rechter is de enige die het bewind weer kan opheffen. Het beschermingsbewind wordt ingesteld voor onbepaalde tijd. Wij bekijken jaarlijks, door middel van een jaargesprek met de cliënt, of het bewind nog noodzakelijk is.


Op het moment dat wij de beschikking hebben ontvangen, kunnen wij beginnen met het uitvoeren van het bewind. Wij lichten alle relaties van de cliënt in, openen nieuwe bankrekeningen voor de cliënt en stellen een budget vast. Het leefgeld wordt in overleg met de cliënt afgesproken. Indien mogelijk en noodzakelijk helpen wij de cliënt met de aanmelding bij de schuldhulpverlening.


In ons jaargesprek met de cliënt en begeleider bespreken wij de voortgang van het bewind. Daarnaast ontvangt de cliënt, indien gewenst, maandelijks een overzicht van de bankmutaties.


Tenslotte zijn wij verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de rechtbank over het gevoerde bewind.


Het bewind eindigt van rechtswege bij overlijden.

Hoe werken wij