Met wie werken wij

Stichting Bewindvoering Regio Utrecht

Wat doen wijHoe werken wij
Met wie werken wij

Klachten


Kosten

Kosten

Aanmelden


FormulierenOrganisatie


Contact

Start

StartpaginaMet wie werken wij Hoe werken wij Contact Klachten Aanmelden Wat doen wij Start

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het gevoerde bewind. In dit geval kunt u de volgende stappen ondernemen:


  1. Neem contact op met uw eigen bewindvoerder (mondeling of schriftelijk).
  2. Als u er met hem/haar niet uitkomt, neemt u dan contact op met de directeur van de stichting (mondeling of schriftelijk).
  3. Als volgende stap kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen. Dit dient altijd schriftelijk of per e-mail (klachten@sbru.nl) te gebeuren bij de directeur van de stichting. Ons adres vindt u op de contactpagina.
  4. U kunt ook schriftelijk uw bezwaar of klacht indienen bij de rechtbank (dat kan niet tegelijk met een schriftelijke klacht bij de stichting) onder vermelding van uw naam en / of BM nummer (op te vragen bij uw bewindvoerder).
  5. Tenslotte kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Branchevereniging BPBI

                      
Voor het volledige klachtenreglement, klik u hier.

Klachten

Klachten

Adres van de rechtbank:

Rechtbank Midden Nederland

Afdeling familierecht

Postbus 16005

3500 DA UTRECHT

Adres BPBI :

Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders

Postbus 43071

3540 AB Utrecht

Telefoon: 085 - 00 743 30