Met wie werken wij

Stichting Bewindvoering Regio Utrecht

Wat doen wijHoe werken wij
Met wie werken wij

Klachten


Kosten

Kosten

Aanmelden


FormulierenOrganisatie


Contact

Start

StartpaginaMet wie werken wij Hoe werken wij Contact Klachten Aanmelden Wat doen wij Start


De tarieven voor bewindvoering voor 2019 zijn gewijzigd ten opzichte van 2018. De tarieven zijn vastgesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en bekend gemaakt in de Staatscourant.

 
Kosten

Kosten

Voor 2019 gelden de volgende tarieven (voor een financiële eenheid wordt 120% gerekend) :


Eenmalige intakekosten

€ 533,00

Eenmalige intakekosten na budget- of inkomensbeheer

€ 399,00

Maandelijke kosten bewindvoering

€ 94,33 per maand

Maandelijkse kosten bewindvoering met problematische schulden

€ 122,00 per maand

Maandelijkse kosten bewindvoering financiële eenheid

€ 113,17 per maand

Maandelijkse kosten bewindvoering financiële eenheid  waarvan één met problematische schulden

€ 129,83 per maand

Maandelijkse kosten bewindvoering financiële eenheid  waarvan beide met problematische schulden€ 146,42 per maand

Extra werkzaamheden

€ 66,50 per uur

Verkoop/ontruiming/verhuizing zonder mentor

€ 333,00 per gebeurtenis

Beheer PGB

€ 499,00 per jaar

Eindrekening en Verantwoording

€ 200,00

De tarieven voor een financiële eenheid zijn van toepassing indien er sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap en/of indien er sprake is van een gemeenschappelijk huishouden of gelijkgestelde situatie.


Indien het bewind aanvangt op of na de 16 e van de maand, dan wordt voor de maand waarin het bewind aanvangt een half maandtarief gerekend.