Met wie werken wij

Stichting Bewindvoering Regio Utrecht

Wat doen wijHoe werken wij
Met wie werken wij

Klachten


Kosten

Kosten

Aanmelden


FormulierenOrganisatie


Contact

Start

StartpaginaMet wie werken wij Hoe werken wij Contact Klachten Aanmelden Wat doen wij Start

SBRU biedt haar diensten aan aan cliënten met een psychiatrische achtergrond in de gehele regio Utrecht. SBRU werkt samen met diverse instellingen op gebied van begeleiding, geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen in de regio. Hierbij is het contact tussen de bewindvoerder en de casemanager, maatschappelijk werker en/of de SPV’er van toegevoegde waarde en soms noodzakelijk.


SBRU heeft voor haar cliënten regelmatig contact met gemeenten, uitkeringsinstanties, de belastingdienst en dergelijke. Met de rechtbank vindt overleg plaats wanneer noodzakelijk. De rechtbank controleert elk jaar onze werkzaamheden per cliënt.


Naast de controle door de rechtbank worden wij jaarlijks gecontroleerd door een accountant. Deze accountant controleert op zowel de wettelijke eisen als op de extra eisen die gesteld worden door de branchevereniging BPBI.
Met wie werken wij

Formulieren