Met wie werken wij

Stichting Bewindvoering Regio Utrecht

Wat doen wijHoe werken wij
Met wie werken wij

Klachten


Kosten

Kosten

Aanmelden


FormulierenOrganisatie


Contact

Start

StartpaginaMet wie werken wij Hoe werken wij Contact Klachten Aanmelden Wat doen wij Start

Missie


De Stichting Bewindvoering Regio Utrecht (SBRU) wil aan cliënten met een psychiatrische stoornis, financiële en administratieve diensten verlenen op basis van beschermingsmaatregelen als bewindvoering.


Diensten


Stichting Bewindvoering Regio Utrecht biedt momenteel alleen beschermingsbewind aan. Voor mentorschap verwijzen wij u door naar
Mentorschap Midden Nederland.

Overige diensten zoals curatorschap en budgetbeheer bieden wij niet aan.

Organisatie


De stichting werkt zonder winstoogmerk en legt verantwoording af aan de kantonrechter over het gevoerde bewind. Wij hebben een ideële doelstelling en hebben geen godsdienstige of politieke binding. Wij hebben een
ANBI status en zijn niet BTW-plichtig.

Bestuur


Het bestuur bestaat uit drie personen, die worden gekozen voor een periode van vier jaar. Zij worden gekozen op basis van hun kennis en achtergrond. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de stichting uit handen gegeven aan de directeur. Zij vergaderen minimaal drie maal per jaar.


Visie op besturen


Het bestuur van de SBRU heeft als missie om de activiteiten die de SBRU conform haar missie uitvoert, in stand te houden en te faciliteren en wel op een zodanige wijze dat door de medewerkers van de SBRU goede dienstverlening gegarandeerd kan worden.


Management statuten, klik hier
Organisatie