Met wie werken wij

Stichting Bewindvoering Regio Utrecht

Wat doen wijHoe werken wij
Met wie werken wij

Klachten


Kosten

Kosten

Aanmelden


FormulierenOrganisatie


Contact

Start

StartpaginaMet wie werken wij Hoe werken wij Contact Klachten Aanmelden Wat doen wij Start

Stichting Bewindvoering Regio Utrecht - afgekort SBRU - is opgericht om beschermingsbewind te voeren voor cliënten van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Utrecht.


Beschermingsbewind is een gerechtelijke maatregel die op verzoek wordt ingesteld als cliënten (tijdelijk) niet in staat zijn om hun vermogensrechtelijke belangen te behartigen.

De kantonrechter benoemt via een beschikking de stichting als bewindvoerder.


De stichting is verantwoordelijk voor een goed en zorgvuldig beheer van uw goederen en financiën. Daarbij treedt de bewindvoerder op als uw wettelijke vertegenwoordiger. De bewindvoerder zorgt dat al uw financiële belangen worden behartigd, uw administratie wordt gevoerd en uw rechten en plichten worden nagekomen. Tevens wordt er in geval van problematische schulden hulp geboden bij de aanmelding bij de schuldhulpverlening.


SBRU is sinds 15 januari 2009 officieel lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (www.bpbi.nl) Dat betekent dat zij moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals door de BPBI zijn gesteld.Wat doen wij


Wat doen wij